MẶT BẰNG CĂN HỘ Docklands Sài Gòn

Tổng thể DockLands Saigon từ trên cao
(Khu dân cư Citiland-RiverSide)

CÁC LOẠI CĂN HỘ DOCKLANDS

Chúng tôi có 6 loại căn hộ:

mat bang can ho docklands saigon

- Căn hộ thông minh Type A - 74.16 m²

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17

Mô tả
   • 2 phòng ngủ.
   • Hướng: Nam & Bắc
   • Nhìn ra: Nội khu, sông Sài Gòn, KĐT Phú Mỹ Hưng.
   • DT Xây dựng: 74.16m²
   • DT sử dụng: 70.5 m²
Diện tích chi tiết
   • Phòng ngủ lớn: 15 m²
   • Phòng ngủ nhỏ: 6.2 m²
   • Phòng khách: 27.6 m²
   • Nhà bếp: 6.2 m²
   • Phòng giặt: 2.5 m²
   • WC: 5.0 m²

Hình nhà mẫu Type A - 74.16 m²


- Căn hộ thông minh Type B - 96.69 m²

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17

Mô tả
   • 2 phòng ngủ.
   • Hướng: Đông Nam & Tây Bắc
   • Nhìn ra: Nội khu, sông Sài Gòn, KĐT Phú Mỹ Hưng.
   • DT Xây dựng: 96.69 m²
   • DT sử dụng: 92.53 m²
Diện tích chi tiết
   • Phòng ngủ lớn: 18.5 m²
   • WC1: 3.6 m²
   • Phòng ngủ nhỏ: 9.1 m²
   • Phòng khách + Bếp: 40 m²
   • Phòng giặt: 2.4 m²
   • Ban công: 6.2 m²
   • WC2: 3.3 m²

Hình nhà mẫu Type B - 96.69 m²
- Căn hộ thông minh Type C - 108.91 m²

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17

Mô tả
   • 3 phòng ngủ.
   • Hướng: Nam & Bắc
   • Nhìn ra: Nội khu, sông Sài Gòn, KĐT Phú Mỹ Hưng.
   • DT Xây dựng: 108.91 m²
   • DT sử dụng: 104.07 m²
Diện tích chi tiết
   • Phòng ngủ lớn: 16 m²
   • WC1: 6.1 m²
   • Phòng ngủ 1: 11.3 m²
   • Phòng ngủ 2: 11.0 m²
   • Phòng khách + Bếp: 52.9 m²
   • Phòng giặt: 3.8 m²
   • Ban công: 4.4 m²
   • WC2: 4.9 m²

Hình nhà mẫu Type C - 108.91 m²


- Căn hộ thông minh Type D - 119.83 m²

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17

Mô tả
   • 3 phòng ngủ.
   • Hướng: Nam & Bắc
   • Nhìn ra: Nội khu, sông Sài Gòn, KĐT Phú Mỹ Hưng.
   • DT Xây dựng: 119.83 m²
   • DT sử dụng: 115.15 m²
Diện tích chi tiết
   • Phòng ngủ lớn: 22.1 m²
   • WC1: 6.4 m²
   • Phòng ngủ 1: 11.2 m²
   • Phòng ngủ 2: 12.1 m²
   • Phòng khách + Bếp: 58 m²
   • Phòng giặt: 4.3 m²
   • Ban công: 9.2 m²
   • WC2: 4.3 m²

Hình nhà mẫu Type D - 119.83 m²
- Căn hộ thông minh Type E - 127.75 m²

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17

Mô tả
   • 3 phòng ngủ.
   • Hướng: Nam & Bắc
   • Nhìn ra: Nội khu, sông Sài Gòn, KĐT Phú Mỹ Hưng.
   • DT Xây dựng: 127.75 m²
   • DT sử dụng: 123.07 m²
Diện tích chi tiết
   • Phòng ngủ lớn: 18.9 m²
   • WC1: 5.4 m²
   • Phòng ngủ 1: 15.8 m²
   • Phòng ngủ 2: 15.8 m²
   • Phòng khách + Bếp: 54 m²
   • Phòng giặt: 3.8 m²
   • Ban công: 11.9 m²
   • WC2: 6.0 m²

Hình nhà mẫu Type E - 127.75 m²DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CĂN HỘ

mặt bằng tầng 1-17mặt bằng tầng 1-17