PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN DOCKLANDS SAIGON

Thanh toán 30-40% nhận nhà !!!!             
Có ngay SỔ HỒNG                                   

Đê biết thêm thông tin thanh toán
Xin liên hệ Phòng Kinh Doanh
Mr. Quyền
Hotline 0932 700 808